GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Lisans

Görsel İletişim Tasarımı programının amacı; alanında endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayabilen, toplumsal ve sosyal alanlarda görsel iletişim ihtiyaçlarına çözümler üretebilen, insani odaklı üretilen çözümlerin uzun süre sürdürebilirliğinin korunmasını hedefleyen, bulunduğu çağın iletişim problemlerine güçlü bir fikir alt yapısı ile donanımlı ve empati odaklı çözümler üretebilen profesyoneller yetiştirmektir. Bu çerçevede öğrencilerimize tasarım eylem sürecinde sorunların etkili çözümlenmesi için empati kurma, araştırma, fikir üretme ve somut çıktılarla uygulamaya dönüştürme hedefleri içeren bir eğitim programı sunulmaktadır. 

Bölümümüz lisans eğitiminin ders programı %70 uygulama ağırlıklıdır. Öğrencilerimiz ders sürecinde hareketli grafik tasarımı, mobil uygulama tasarımı, arayüz tasarımı, etkileşimli tasarım, fotoğraf, video, animasyon, illüstrasyon gibi yaratıcı alanlarda çalışmalar yapar. Mezuniyet için 8 yarıyıllık süreçte 240 AKTS'nin tamamlanması ve tüm derslerin en az 2,00/4,00 genel not ortalaması ile başarılması gerekmektedir. Öğrencilerimiz programdan lisans derecesiyle mezun olur. Mezunlarımız tasarım ve reklam ajanslarında; kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanat, kültür ve medya birimlerinde ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilmektedir. Aynı zamanda, bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlara başvuruda bulunabilirler.

Bölümümüz, 2018-2019 Eğitim-öğretim yılında başladığı lisans eğitimlerini Tuzla Kampüsü'nde sürdürmektedir.