GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Misyon-Vizyon

Misyon

Görsel iletişim tasarımı alanında araştırmacı niteliği taşıyan, alanla ilgili teknolojik yazılım ve donanımı kullanabilen, dijital çağda estetik, teknoloji ve tasarım alanları içinde disiplinlerarası çalışma düşüncesini özümsemiş çok yönlü sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmektir. 

Vizyon

Görsel iletişim tasarımı alanında hızla dönüşen dijital teknolojinin ve yeni iletişim biçimlerinin izinde, çağın yarattığı çevresel, toplumsal ve etik sorunlara duyarlı sanatçı ve tasarımcıların gelişimini sağlayacak bir eğitim- öğretim planlaması ile araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesidir.