GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Ana Bilim Dalları

Bölümümüz bünyesinde Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı bulunmaktadır. 

Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı

Görme duyusu üzerine kurulmuş olan modern dünyada görüntünün neredeyse her şeyi ikame ettiği bir yaşam sürmekteyiz. Dolayısıyla görüntünün hatta görsel olan her olgunun üretimi, dolaşımı ve tüketimi hayati bir mesele olarak karşımızda durmaktadır. Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı, bu sorumluluğun bilinci ile öğrencilerine insani değerlere, çevreye ve kendisine duyarlı, sürdürülebilir, eşitlikçi tasarımlar üretecek bir öğrenim süreci sunmaktadır. Böylelikle çağın gereklerini yalnızca teknoloji ve piyasa ederiyle değil, değerleriyle beraber gelecek kuşaklara taşımaktadır.