GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

TANITIM

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü doğa, tasarım ve insan bilimlerini bir araya getiren, disiplinlerarası bir alandır. Bu alandaki akademik çalışmalar ve öğrenim süreci pek çok farklı çalışma alanının kuramsal ve uygulama boyutlarına hâkimiyeti gerektirir. Sadece görsel bir ürün tasarlamanın çok ötesinde, “şeylerin interneti”nden posthumanizme kadar açılan bölümün çalışma alanında algoritmalar, kodlar, estetik yargı ve göstergeler yeni bir dünya oluşturmaları nedeniyle bir arada anlaşılmalıdır. Katmanlardan oluşan bu iletişim süreçlerini sosyal, psikolojik, politik ve ekonomik bağlamlarıyla anlamak zaten kendi başına bir meseledir. Bu bağlamların yanı sıra, süreçleri estetik kaygıyla görsel bir ürün olarak tasarlamak uygulamada oldukça derin bir uzmanlığı da gerektirmektedir.

Bölüm olarak bizim farkımız, bu çok yönlü ama aynı zamanda köklü olan görsel kültürün araştırma alanlarında kuram ve uygulamaya hâkim, bilgisini ve görgüsünü sürekli yenilemeyi bilen uzmanlar yetiştirmektir. Günümüz dünyasında meslekler sürekli dönüşmekte, çoklu yetenekler aranmakta, iş alanları birbirleri içine geçmektedir. Bölüm olarak amacımız ise bu tanımlanması ve sınırlandırılması zor zeminin akademik ve piyasa koşullarında “öğrenmeyi öğrenmiş”, kendi şartlarını belirleyen ve üretim süreçlerini yöneten modern zanaatkârlar mezun etmektir.