GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Öğretim Üyemiz Yrd.Doç.Dr. Doğan Arslan M.E.B.’lığının Çalıştaylarına Katıldı

07.06.2017

İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi’inde yer alan ve hükümet programları, Milli Eğitim Bakanlığının Stratejik Planı ile Genel Müdürlükçe gerçekleştirilen çalıştayların 5’cisi Bebek/Antalya’da gerçekleşti.

Öğretim üyemiz Doğan Arslan’ın katıldığı ve ilki 15-19 Ağustos 2016’da başlayan çalıştaylarda, ortaöğretimde 1-8 sınıfları Görsel Sanatlar Eğitimi ile 7-8 sınıfları Tasarım ve Teknoloji ders müfredatlarının yenilenmesi hükümet programları dahilinde gerçekleşmiştir. Çalıştaylar da sonra sırasıyla; 05-09 Eylü ve, 19-23 Eylül tarihlerinde Pendik/İstanbul’da gerçekleşmiştir. Çalıştayın nihai süreci 03-05 Mayıs 2017’de Bebek/Antalya’da son bulmuştur. Bu Çalıştaya öğretim üyemiz Doğan Arslan ile birlikte üç diğer öğretim üyesi ve üç’de öğretmen katılmıştır.