GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Öğretim Üyemiz Doğan Arslan Salt Galata’da Atölye’ye katıldı

07.06.2017

Salt Galata gerek modern araştırma kütüphanesi gerekse modern sanatlar alanında çalışmaları sergileyen bir kuruluş. Sınırlı sayıda katılımcıya açık olan atölye başvurularına öğretim üyemiz Doğan Arslan’nın başvurusu da kabul edildi. 

Senin kopyan hangisi?, SALT Galata'daki Tek ve Çok sergisine temel teşkil eden özgün kopyalar kavramının fotoğrafta yansımaları etrafında şekillenen, GAPO’nun yürütücülüğünde ve davetli sanatçı ile küratörlerin sunumlarıyla toplam sekiz oturumluk bir program dahilinde gerçekleşti. Takip eden süreçte de katılımcılar atölye kapsamında tartışılan konular ışığında projelerini geliştirdiler.
İki aylık bir atölye çalışmasının sonucunda, 28 Ocak 2017’de Cumartesi günü Salt Galata’da bireysel ve toplu olmak üzere iki tür sunum gerçekleşti.