GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Misyon-Vizyon

Misyon

Görsel iletişim tasarımında araştırmacı niteliği taşıyan, konuyla ilgili teknolojik donanımı kullanabilen, toplumun estetik beğenisini yükseltecek, disiplinlerarası çalışma düşüncesini özümsemiş çok yönlü tasarımcılar yetiştirmektir. 

Vizyon

Görsel iletişim tasarımı, kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımı gibi konularda çağın gerektirdiği biçimde son teknolojilerin eğitim planlamasına dahil edilerek araştırılması ve geliştirilmesidir.