GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Görsel iletişim tasarımın tanımını, genel manada, tasarım ve teknolojiyi harmanlayarak yaratıcı ve estetik iletişim kurma süreci olarak açıklamak mümkündür. Bölümümüzde şimdilik İnteraktif Medya Tasarımı Anabilim Dalı mevcuttur. Bu çerçevede bölümü ve anabilim dalını bir bütün olarak ele almaktayız.

İnteraktif Medya Tasarımı günümüz teknoloji ve endüstrinin gelişmesiyle olgunlaşıp şekillenen bir alandır. Bu alanın temelinde iletişim tasarım prensiplerini teorik ve pratik olarak anlamak ve uygulamak, gerek fiziksel nesnelerin gerekse soyut çoklu ortamda tasarım problemlerine yönelik geliştirilen çözümler kapsamaktadır. Bölümümüz estetik görme ve algılama, eleştirisel ve analitik düşünme yaklaşımları, yaratıcı ve fonksiyonel çözümleme biçimleri üzerine yoğunlaşacaktır.

Bölümümüz programı; interaktif ara yüzler yaratma, çoklu ortamda tasarım geliştirme yöntemleri, yeni nesil teknolojilerle iletişim tasarım mimarisini oluşturma, kompleks bilgiyi ses ve görüntüye dönüştürerek yaratıcı ve çekici hale dönüştürme üzerine kurguludur.

Bölümümüzde nasıl bir öğrenci profili oluşturmayı planlıyoruz?
Farklı dillerden araştırma niteliğini taşıyabilen, konuyla ilgili teknolojik donanımları kullanabilen, estetik beğeniye farkındalık oluşturabilen, disiplinler arası çalışma düşüncesini özümsemiş ve dolayısıyla takım ruhunu oluşturabilen, piyasanın taleplerini karşılayabilen çok yönlü tasarımcılar bölümümüzün ideal öğrenci tipi olacaktır.

Bu bölümde öğrenciler farklı görsel iletişim alanlarını ve bilgisayar temelli teknolojileri kullanarak etkili ve güçlü iletişim kurma yöntemlerini öğrenecektir. Bölümümüz disiplinlinler arası bir tasarım vizyonuna sahip olmakla birlikte, ders programız interaktif tasarım ağırlıklı olacaktır, mesela; UX ve UI tasarım, etkileşimli ortam tasarımı, animasyon ve hareketli grafik tasarımı, bilgilendirme tasarımı, interaktif programlama, tasarımda stratejik planlama ve içerik sağlama, dijital ses tasarımı ve diğer dijital merkezli tasarım dersleri. Bölümümüzde ayrıca basılı yayın amaçlı grafik tasarımı, ara yüz tasarımı, animasyon, illüstrasyon, 2D ve 3D boyutlu tasarım, fotoğraf, film ve video gibi alanlara da yer verilecektir.